Dobro je činiti dobro

Dobro je činiti dobro

Što učinimo potrebnima učinili smo Isusu

Jedna stara židovska priča govori nam kako je jedan pobožni Židov molio i razgovarao s Bogom. Za vrijeme jedne svoje molitve ugledao je kroz prozor vani na hladnom dvorištu jednu mršavu ozeblu i slabo odjevenu djevojčicu. Odmah se nad njom sažalio i počeo prigovarati dragom Bogu: Zašto si je, Bože, stvorio kad nema što obući i pojesti, kad nema doma ni roditelje? Bože, zar u svojoj svemoći i ljubavi nisi mogao i za nju stvoriti sve što joj treba? Zašto Bože, ti koji si ljubav nisi i za nju nešto učinio? A dragi Bog mu odgovori: Da, već sam to učinio, jer stvorio sam tebe!

Draga braćo i sestre, dragi prijatelji! Oko nas žive oni koji su siromašni, bolesni, bijedni, napušteni, koji nemaju novaca za lijekove i liječenje! Nemaju sredstava za dostojan život a nisu zato ništa krivi. Bog je nas stvorio da im mi pomažemo, da im budemo pri ruci, da preko nas osjete da ima Boga, da ima ljubavi, dobrote i topline. Isus i danas ponavlja nama u evanđelju: „Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'" Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'" (Mt 25, 34 – 40).

Vjerujem da je jasna riječ Božja i da znamo što nam je činiti. Molimo se dragom Bogu da u nama probudi ljubav da i mi činimo dobro. Mi smo se potrudili i osnovali Udrugu jer želimo sustavno pomagati potrebne na području našega Brotnja. Jedan socijalni radnik kršćanske orijentacije jednom je izjavio: Ljubav treba organizirati. Upravo to mi činimo.